SZKOLENIA ALPINISTYCZNE

Szkolenia z prac wysokościowych na linie

Tego typu szkolenie przygotowuje pracowników do wykonywania pracy na wysokości gdzie do stanowiska pracy tymczasowej dociera zjeżdżając lub podchodząc po linie.

 

W takich przypadkach oprócz podstawowego sprzętu zabezpieczającego stosowany jest także specjalistyczny sprzęt służący do zjazdu czy wychodzenia po linie.

W ramach szkolenia odbywa się również szkolenie w ewakuacji z wysokości w momencie wystąpienie zagrożenia.

 

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Cel szkoleń wysokościowych w firmie

Praca na wysokości wiąże się z wieloma zagrożeniami. Dlatego wymaga od każdego członka zespołu nie tylko skupienia, ale także przestrzegania ściśle określonych zasad. Każda osoba pracująca na wysokości musi zdawać sobie sprawę z zagrożeń, jakie stwarza alpinizm przemysłowy. Kurs organizowany przez naszą firmę pozwala nie tylko poznać niebezpieczeństwa, ale także nauczyć się reagować w sytuacjach krytycznych, aby minimalizować ryzyko wypadku.

Szkolenie alpinistyczne ma uświadomić pracownikom Państwa firmy, jak wiele czynników wpływa na bezpieczeństwo pracy. Bazując na teoretycznej oraz praktycznej wiedzy, jesteśmy w stanie przekazać niezbędne informacje w sposób przystępny i zrozumiały. Kurs wysokościowy pomaga zrozumieć specyfikę pracy na różnych obiektach, urządzeniach i konstrukcjach. Jego istotną częścią jest poznanie przepisów prawa określających zasady ochrony przed upadkiem. Organizowane przez nas szkolenia alpinistyczne obejmują również zagadnienia związane z budową systemów asekuracyjnych oraz ich efektywnym wykorzystywaniem.

Podczas kursu pracownicy Państwa firmy zdobędą także umiejętności w zakresie zabezpieczenia się w trakcie pracy na wysokości. Ponadto nauczą się dobierać optymalne środki ochrony w zależności od panujących warunków. Kurs alpinistyczny pomaga także poznać sposoby radzenia sobie w razie wypadku.

Jak przebiegają profesjonalne szkolenia alpinistyczne?

Organizowane przez nas szkolenia wysokościowe składają się z części teoretycznej i praktycznej. Program kursu obejmuje szczegółowe informacje dotyczące dostępnych systemów asekuracyjnych oraz kwestii formalno-prawnych związanych z bezpieczeństwem pracy. Szkolenie alpinistyczne uczy praktycznej obsługi specjalistycznego sprzętu, a więc karabinków, amortyzatorów, lin asekuracyjnych, lin poręczowych i zatrzaśników. Podczas kursu pokazujemy również sposoby korzystania z urządzeń samohamownych, kotwiczących i samozaciskowych.

Zdobyta wiedza teoretyczna i szkolenie praktyczne pozwalają podnieść kompetencje pracowników oraz zwiększyć poziom bezpieczeństwa na stanowisku pracy. Kurs alpinistyczny powinien być stałym elementem szkolenia BHP w firmach, które wykonują prace wysokościowe.

Gdzie przeprowadzamy szkolenia wysokościowe?

Szkolenia alpinistyczne organizujemy w największych miastach Polski. Regularnie odwiedzamy Wrocław, Kraków, Gdańsk, Łódź i Poznań. Na naszej liście jest także Warszawa, Lublin i Rzeszów. Kompleksowy program szkolenia przygotowujemy z uwzględnieniem specyfiki działania danej firmy oraz wykonywanych przez nią prac wysokościowych. Organizujemy kursy dla branży budowlanej, energetycznej, elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej. Naszymi klientami są firmy działające w różnych sektorach gospodarki. Jesteśmy zwolennikami indywidualnego podejścia do każdego szkolenia. W ten sposób możemy przygotować zakres wiedzy praktycznej i teoretycznej, której zdobycie w realny sposób podniesie poziom bezpieczeństwa pracowników Państwa firmy.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu w celu ustalenia terminu oraz zakresu szkolenia wysokościowego.